کوه گرسنه مالیات آمریکا تروریسم دونالد ترامپ

کوه: گرسنه مالیات آمریکا تروریسم دونالد ترامپ اخبار بین الملل

متعهد شد ، دیو تروریسم&quot، ترامپ جهت نابودی &quot

دونالد ترامپ مدیر جمهور آمریکا جهت نخستین بار از وقت شروع ریاست جمهوری‌اش جلسه کابینه خود را تشکیل داده و شدیدا دستاوردهای دولتش در این مدت را تحسین کرد. ..

ادامه مطلب